Παρακάτω βρείτε λεπτομέρειες σε σχέση με τα Πρότυπα Φροντίδας  και τα αντίστοιχα άρθρα (23/1/2018):

Πρότυπα Φροντίδας Μεταφρασμένα στα Ελληνικά :

  1. Birnkrant D.J., Bushby K. et al., Diagnosis and Management of Duchenne Muscular Dystrophy, Part 1: Diagnosis, and Neurosurgery, Rehabilitation, Endocrine, and Gastrointestinal and Nutritional Management, The Lancet, 2018.
  2. Birnkrant D.J., Bushby K. et al., Diagnosis and management of Duchenne muscular dystrophy, Part 2: respiratory, cardiac, bone health, and orthopedic management, The Lancet, 2018.
  3. Birnkrant D.J., Bushby K. et al., Diagnosis and Management of Duchenne Muscular Dystrophy, Part 3: primary, emergency management, psychosocial care, and transitions of care over the lifespan, The Lancet, 2018.

Οδηγός για την Οικογένεια :  MDA DMD Family Guide_gr

Ανά ενότητα και με τη μορφή βίντεο θα βρείτε τα Πρότυπα Φροντίδας από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Duchenne,  στο κανάλι του MDA Ελλάς μεταγλωττισμένα: 

Αναθεωρημένες πληροφορίες σε σχέση με τη διατροφή:  https://drive.google.com/file/d/1hvT_w19poEjQEqhyFBa42wrHbJPqmTQl/view?u…

Comments are closed.