Εκπαιδευτικά Εργαστήρια

Στο “Σπίτι” μας λειτουργούν εβδομαδιαία εκπαιδευτικά εργαστήρια:

  • Εργαστήρι Ηλεκτρονικών Υπολογιστών: 1 φορά / εβδομάδα: 2 ώρες

Μαθήματα για τις Ψηφιακές Τεχνολογίες, το Διαδίκτυο και την εφαρμογή τους, ως μέσα πολιτισμού, διαδραστικότητας, επικοινωνίας και δημιουργίας.

  • Εργαστήριο Ζωγραφικής: 1 φορά / εβδομάδα: 2 ώρες

Ένα εργαστήριο προσανατολισμένο στην έκφραση της φαντασίας και των συναισθημάτων μέσα από τις βασικές τεχνικές και δεξιότητες της τέχνης της ζωγραφικής.

  • Workshop Θεραπευτικής Γυμναστικής στο Σπίτι του MDA Ελλάς
    Στο πλαίσιο του Προγράμματος Θεραπευτικής Γυμναστικής που λειτουργεί στο Σπίτι του
    MDA Ελλάς διοργανώνουμε Workshops για τα μέλη μας και τις οικογένειές τους.
  • Workshop Ψυχολογικής Υποστήριξης στο Σπίτι του MDA Ελλάς

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Ψυχολογικής Υποστήριξης που λειτουργεί στο Σπίτι του
MDA Ελλάς διοργανώνουμε Workshops για τα Μέλη μας και τις οικογένειές τους.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Κοινωνική Υπηρεσία στο 210 3616980 -1.