"Το ψυχικό αποτύπωμα της πανδημίας: Οι προκλήσεις της επόμενης ημέρας"