Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Duchenne Muscular Dystrophy PHYSICAL THERAPY SERIES: NON-AMBULATORY STRETCHING

Βίντεο σχετικά με τη Φυσικοθεραπεία στη Μυϊκή Δυστροφία Duchenne: διατάσεις για...

Read More →

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις, Μη κατηγοριοποιημένο

Duchenne Muscular Dystrophy PHYSICAL THERAPY SERIES: AMBULATORY STRETCHING

Βίντεο σχετικά με τη Φυσικοθεραπεία στη Μυϊκή Δυστροφία Duchenne: διατάσεις για...

Read More →

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Επιβάρυνση της Νωτιαίας Μυϊκής Ατροφίας στους “ανεπίσημους” φροντιστές

Η επιβάρυνση της Νωτιαίας Μυϊκής Ατροφίας στους “ανεπίσημους” φροντιστές....

Read More →

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Μη παρεμβατική μελέτη SMA

Σχεδιασμός μη παρεμβατικής μελέτης για την αξιολόγηση και την επικύρωση...

Read More →

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Παιδιά με Νευρομυϊκές Παθήσεις και COVID-19

Πρώτα στοιχεία για παιδιά με Νευρομυϊκές Παθήσεις και COVID-19, που παρότι...

Read More →

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Εμβολιασμός COVID-19 και Νευρομυϊκές Παθήσεις

Διαβάστε παρακάτω τη θέση της Ελληνικής Νευρολογικής Εταιρείας, της...

Read More →

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Έρευνα Eurordis- Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Ασθενών με Σπάνιες Νόσους

H Eurordis πραγματοποίησε έρευνα για τις προτιμήσεις των ασθενών με σπάνιες...

Read More →