| Ανακοινώσεις

Έπειτα από επαναξιολόγηση της αρχικής του αρνητικής τοποθέτησης, ο ΕΜΑ επιβεβαίωσε την απόφασή του σχετικά με την έγκριση του AMX0035 για ασθενείς με πλαγία μυατροφική σκλήρυνση (ALS). 

Ο Οργανισμός εξέδωσε την απόφασή του κατόπιν επανεξέτασης της από 22 Ιουνίου 2023 αρχικής του αρνητικής απόφασης.

Βρείτε εδώ το Δελτίο Τύπου που εξέδωσε η εταιρεία καθώς και την σχετική ενημέρωση από τον ΕΜΑ: 

https://www.amylyx.com/news/amylyx-pharmaceuticals-receives-negative-chmp-opinion-on-its-marketing-authorisation-application-for-amx0035-for-the-treatment-of-als-in-the-european-union-following-re-examination-process

 

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/summaries-opinion/albrioza

Comments are closed.