| Ανακοινώσεις

Στο πλαίσιο του 28ου Ετήσιου Παγκόσμιου Συνεδρίου World Muscle Society, η εταιρεία REGENXBIO ανακοίνωσε επιπλέον ενδιάμεσα δεδομένα ασφάλειας και αρχικά δεδομένα αποτελεσματικότητας της κλινικής δοκιμής φάσης Ι/ΙΙ AFFINITY DUCHENNE της γονιδιακής θεραπείας RGX-202 για τη θεραπεία της Μυϊκής Δυστροφίας Duchenne.

Η RGX-202 είναι μια ερευνητική θεραπεία AAV μιας δόσης για την Μυϊκή Δυστροφία Duchenne που χρησιμοποιεί τον φορέα NAV®AAV8 προκειμένου να παραδώσει το διαγονίδιο που κωδικοποιεί για μια καινοτόμο μορφή μικροδυστροφίνης. Η μορφή αυτή περιλαμβάνει τα λειτουργικά στοιχεία του καρβοξυτελικού τόπου (C-Terminal domain) καθώς κι έναν μυο-ειδικό υποκινητή, που θα υποστηρίξουν την στοχευμένη θεραπεία με σκοπό την βελτίωση της αντίστασης στην μυϊκή βλάβη που συνδέεται με την Duchenne. Η παρουσία του CT τόπου έχει αποδειχθεί σε προ κλινικές μελέτες ότι επιστρατεύει σημαντικές πρωτεΐνες στην κυτταρική μεμβράνη των μυϊκών κυττάρων, οδηγώντας σε βελτιωμένη αντίσταση του μυός στην μυϊκή βλάβη που προκαλείται από την σύσπαση σε δυστροφικά μοντέλα ποντικιών. Επιπρόσθετα χαρακτηριστικά της μελέτης μπορεί δυνητικά να βελτιώσουν την γονιδιακή έκφραση, την μεταφραστική αποτελεσματικότητα και να μειώσουν την ανοσογονικότητα. Η RGX-202 είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να υποστηρίζει την παράδοση και την στοχευμένη έκφραση του γονιδίου τόσο στους σκελετικούς όσο και στον καρδιακό μυ χρησιμοποιώντας τον φορέα NAV AAV8, ενός φορέα που χρησιμοποιείται ευρέως σε κλινικές δοκιμές καθώς και ενός καλά χαρακτηρισμένου και ειδικού για τους μύες υποκινητή.

Τα δεδομένα που παρουσιάστηκαν αφορούν το πρώτο επίπεδο δόσης της τρέχουσας κλινικής δοκιμής φάσης Ι/ΙΙ AFFINITY DUCHENNE η οποία εξακολουθεί να εγγράφει περιπατητικούς ασθενείς (4-11 ετών).

Σύμφωνα με τα δεδομένα που συλλέχθηκαν μέχρι και την 28η Σεπτεμβρίου, η RGX-202 αναφέρθηκε ότι γίνεται καλά ανεκτή χωρίς να παρουσιάζει σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες που να συνδέονται με την θεραπεία, σε τρεις ασθενείς ηλικίας 4.4, 10.6 και 6.3 ετών, οι οποίοι έλαβαν το πρώτο επίπεδο δόσης.

Αρχικά δεδομένα βιοδεικτών από δυο ασθενείς οι οποίοι συμπλήρωσαν τρίμηνο αξιολογήσεων στην δοκιμή, υποδεικνύουν αύξηση στην έκφραση της RGX-202 μικροδυστροφίνης σε βιοψίες από τον δικέφαλο μυ που πάρθηκαν τρεις μήνες μετά την χορήγηση μονοδοσικής RGX-202.

Επιπρόσθετα η RGX-202 μικροδυστροφίνη ανιχνεύτηκε με χρώση ανοσοφθορισμού σε μυϊκό ιστό στους 3 μήνες, και συγκεκριμένα στο σαρκόλημμα.

Στο πλαίσιο της ίδιας δοκιμής, η εταιρεία προγραμματίζει να χορηγήσει σε ασθενείς το δεύτερο επίπεδο δόσης προς το τέλος του 2023.

Η REGENXBIO εξέδωσε ενημέρωση επιπλέον σε σχέση και με μια προσφάτως ολοκληρωμένη προ κλινική μελέτη αποτελεσματικότητας του RGX-202 . Η θεραπεία σε δόση δεύτερου επιπέδου έδειξε βελτίωση στις λειτουργικές επιδόσεις σε σύγκριση με το πρώτο επίπεδο δόσης.

Αρχικά δεδομένα που σχετίζονται με την λειτουργική αξιολόγηση και δύναμη και για τα δυο επίπεδα δόσεων αναμένονται μέσα στο 2024, όπως δήλωσε η εταιρεία.

Η AFFINITY DUCHENNE είναι μια πολυκεντρική κλινική δοκιμή φάσης Ι/ΙΙ ανοικτής επισήμανσης, κλιμάκωσης δόσης και επέκτασης που αξιολογεί την ασφάλεια, την ανοχή και την κλινική αποτελεσματικότητα της μονοδοσικής ενδοφλέβιας χορήγησης της RGX-202 σε ασθενείς με Μυϊκή Δυστροφία Duchenne.

Στην φάση αξιολόγησης της δόσης, αναμένεται να εγγραφούν 4 περιπατητικοί παιδιατρικοί ασθενείς (4-11 ετών), ανάλογα με την δόση, σε δυο μελέτες κοόρτης. Θα ακολουθήσει αξιολόγηση των δεδομένων ασφαλείας και για τις δυο ομάδες δόσεων, και σε μια φάση επέκτασης της δόσης της μελέτης θα μπορούν να εγγραφούν άλλοι 7 ασθενείς σε κάθε ομάδα δόσης (για ένα τελικό σύνολο 9 ασθενών για κάθε ομάδα).

Τα κριτήρια εισαγωγής για τη δοκιμή βασίζονται στην μετάλλαξη του γονιδίου της δυστροφίνης, και συμπεριλαμβάνουν μεταλλάξεις από το εξόνιο 18 και άνω.

Τα καταληκτικά σημεία της μελέτης θα περιλαμβάνουν αξιολογήσεις ασφάλειας και ανοσογονικότητας καθώς και μετρήσεις φαρμακοδυναμικής και φαρμακοκινητικής του RGX-202. Θα πραγματοποιηθούν επίσης μετρήσεις της πρωτεϊνικής έκφρασης της μικροδυστροφίνης στους μύες όπως και αξιολογήσεις λειτουργικότητας και δύναμης [North Star Ambulatory Assessment (NSAA)].

Τα πρώτα κέντρα της μελέτης βρίσκονται στις ΗΠΑ ενώ θα ακολουθήσουν και κέντρα στον Καναδά και την Ευρώπη.

 

Βρείτε εδώ το Δελτίο Τύπου από την εταιρεία: https://regenxbio.gcs-web.com/news-releases/news-release-details/regenxbio-presents-interim-clinical-data-phase-iii-affinity/

 

 

Comments are closed.