| Ανακοινώσεις

Νέα μακροχρόνια δεδομένα  από την μελέτη SUNFISH για το Evrysdi (risdiplam) σε ένα ευρύ φάσμα ατόμων ηλικίας 2-25 ετών με νωτιαία μυϊκή ατροφία (SMA) ανακοίνωσε η εταιρία Roche.

Τα δεδομένα επιβεβαιώνουν την διατήρηση της αύξησης στην κινητική λειτουργία στα τέσσερα χρόνια και την σταθερή μείωση στον συνολικό ρυθμό των ανεπιθύμητων ενεργειών κατά τη διάρκεια μιας περιόδου 48 μηνών, ενισχύοντας την μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα και ασφάλεια του Evrysdi.

Οι συμμετέχοντες ανέφεραν συνεχή βελτίωση ή σταθεροποίηση όταν διενεργούσαν ανεξάρτητοι καθημερινές δραστηριότητες όπως να φάνε, να πιούνε, να σηκώσουν και να μετακινήσουν αντικείμενα.

Ο καθηγητής παιδιατρικών νευρομυϊκών παθήσεων Laurent Servais , M.D., PhD. του MDUK Oxford Neuromuscular Centre  δήλωσε : «Σε αυτή τη δοκιμή έλαβαν μέρος άτομα με SMA τύπου 2 και τύπου 3 καθώς και άτομα με πιο εξελιγμένη νόσο. Αυτά τα νεότερα δεδομένα μας δημιουργούν την βεβαιότητα πως η βελτίωση που παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου θεραπείας διατηρείται κατά τη διάρκεια τεσσάρων ετών το οποίο έρχεται σε αντιπαράθεση με την έκπτωση που θα παρατηρούσαμε απουσία της θεραπείας.»

Η αύξηση στην κινητική λειτουργία σε σχέση με τη βάση αναφοράς που παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου της μελέτης διατηρήθηκε μέχρι τον τέταρτο χρόνο θεραπείας με Evrysdi, όπως καταγράφηκε από τις αλλαγές στην κλίμακα κινητικής λειτουργίας Motor Function Measure 32 (MFM-32) και το Revised Upper Limb Module (RULM). Χωρίς θεραπεία, τα δεδομένα της φυσικής πορείας της νόσου καταδεικνύουν ότι ασθενείς με SMA τύπου 2 ή τύπου 3 τυπικά εμφανίζουν μια έκπτωση στην κινητική λειτουργία με την πάροδο του χρόνου.

To Evrysdi έγινε καλά ανεκτό για την περίοδο των τεσσάρων χρόνων. Ανεπιθύμητες ενέργειες (AEs) και σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες (SAEs) ήταν αντιπροσωπευτικές της υποκείμενης νόσου. Οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν ο πονοκέφαλος, πυρετός (πυρεξία) και λοίμωξη του ανωτέρου αναπνευστικού. Καμία ανεπιθύμητη ενέργεια που να συνδέεται με την θεραπεία δεν οδήγησε στην αποχώρηση κάποιου ασθενούς από την μελέτη.

«Αυτά τα νέα δεδομένα καταδεικνύουν ότι η θεραπεία με Evrysdi μπορεί να βοηθήσει άτομα με SMA τύπου 2 ή τύπου 3 να διατηρήσουν βελτιώσεις στην μυϊκή δύναμη και κινητικότητα μέσα στο πέρασμα πολλών ετών» δήλωσε η Chief Medical Officer and Head of Global Product Development, Levi Garraway, M.D., PhD. «Τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα αυτής της μελέτης  έρχονται να προστεθούν στα υπόλοιπα ισχυρά δεδομένα που έχουμε από ένα ευρύ πρόγραμμα κλινικής δοκιμής αξιολόγησης του Evrysdi πάνω σε ένα μεγάλο ηλικιακό φάσμα, σοβαρότητας της νόσου και ιστορικού θεραπειών».

Πέρα από το να παραδώσει το Evrysdi σε ανθρώπους σε όλο το κόσμο, η Roche συνεχίζει την κλινική της ανάπτυξη μέσω της συνεργασίας της με την SMA Foundation και την PTC Therapeutics. Η Roche ερευνά το Evrysdi σε συνδυασμό με ένα μόριο μυοστατίνης που στοχεύει την μυϊκή ανάπτυξη σε μια δοκιμή φάσης 2/3 (MANATEE) για την θεραπεία του SMA.

Αυτή τη στιγμή το Evrysdi αξιολογείται σε άτομα με SMA  σε 5 πολυκεντρικές δοκιμές :

  • FIREFISH (NCT02913482) – Μια ανοιχτής επισήμανσης, κεντρική μελέτη με δυο μέρη, σε βρέφη με SMA τύπου 1. Το πρώτο μέρος ήταν μια μελέτη κλιμάκωσης της δόσης σε 21 βρέφη με πρωταρχικό στόχο την αξιολόγηση της ασφάλειας του risdiplam σε βρέφη και τον καθορισμό της δόσης για το δεύτερο μέρος. Το δεύτερο μέρος είναι μια κεντρική μελέτη του risdiplam σε 41 βρέφη με SMA τύπου 1 που έλαβαν θεραπεία για 2 χρόνια και που ακολουθείται από μια ανοιχτής επισήμανσης επέκταση της μελέτης. Οι συμμετοχές στο δεύτερο μέρος ολοκληρώθηκαν τον Νοέμβριο του 2018. Ο πρωταρχικός σκοπός του δεύτερου μέρους ήταν να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα μέσω του ποσοστού των βρεφών που μπορούσε να καθίσει χωρίς υποβοήθηση μετά από 12 μήνες θεραπείας, όπως αξιολογούνται από την κλίμακα Gross Motor Scale of the Bayley Scales of Infant and Toddler Development – 3η έκδοση (BSID-III) (που ορίζεται ως το να κάθεται χωρίς βοήθεια για 5 δευτερόλεπτα). Η μελέτη πέτυχε τον πρωταρχικό της στόχο.
  • SUNFISH (NCT02908685) – H μελέτη SUNFISH είναι μια μελέτη που διακρίνεται σε δυο μέρη, διπλά-τυφλή, ελεγχόμενη ως προς εικονικό φάρμακο που διεξάγεται σε άτομα ηλικίας 2-25 ετών με SMA τύπου 2 ή τύπου 3. Στο πρώτο μέρος (n=51) καθορίζεται η δόση ως επιβεβαίωση του δεύτερου μέρους. Στο δεύτερο μέρος (n=180) αξιολογήθηκε στους 12 μήνες η κινητική λειτουργία μέσω της χρήσης του Motor Function Measure 32 (MFM-32). Η κλίμακα MFM-32 είναι μια επικυρωμένη κλίμακα που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της λεπτής και της αδρής κινητικής λειτουργίας των ατόμων με νευρολογικές διαταραχές συμπεριλαμβανομένης της SMA. Η μελέτη πέτυχε τον πρωταρχικό της στόχο.
  • JEWELFISH (NCT03032172) – Είναι μια μελέτη διερεύνησης ανοικτής επισήμανσης, που αξιολογεί την ασφάλεια, την ανοχή, την φαρμακοκινητική και την φαρμακοδυναμική σε ανθρώπους με SMA ηλικίας από 6 μηνών ως 60 ετών και που έχουν λάβει άλλες πειραματικές ή εγκεκριμένες θεραπείες για το SMA τουλάχιστον 90 ημέρες πριν την λήψη του Evrysdi. H μελέτη έχει ολοκληρώσει τις εγγραφές των συμμετεχόντων σε αυτή.
  • RAINBOWFISH (NCT03779334) – Μια ανοικτής επισήμανσης, πολυκεντρική μελέτη που εξετάζει την αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια, την φαρμακοκινητική και φαρμακοδυναμική του risdiplam σε βρέφη (~n=25), από την γέννησή τους έως και 6 εβδομάδων (ηλικία λήψης της πρώτης δόσης) με γενετικά διεγνωσμένη SMA και που είναι ακόμα ασυμπτωματικά. Η μελέτη έχει συμπληρώσει τον αριθμό συμμετοχών.
  • MANATEE (NCT05115110) – μια παγκόσμια κλινική μελέτη φάσης 2/3 για την αξιολόγηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας του GYM329 (RG6237), ένα μόριο κατά της μυοστατίνης που στοχεύει την μυϊκή ανάπτυξη, σε συνδυασμό με το Evrysdi για την θεραπεία της SMA σε ασθενείς ηλικίας 2-10 ετών. O FDA χορήγησε το 2021 στο GYM329 τον χαρακτηρισμό “Orphan Drug Designation” για τη θεραπεία των ασθενών με SMA. Η μελέτη δέχεται επί του παρόντος συμμετέχοντες.

Comments are closed.