| Ανακοινώσεις

Η Santhera και η Reveragen πραγματοποίησαν κυλιόμενη αίτηση στον FDA για την έγκριση του Vamorolone ως αγωγή για την Μυϊκή Δυστροφία Duchenne (DMD). Αυτό το είδος της αίτησης επιτρέπει στον οργανισμό να ξεκινήσει την διαδικασία της αξιολόγησης και της επίλυσης σχετικών θεμάτων που μπορεί να ανακύψουν, νωρίτερα γιατί υποβάλλεται και εξετάζεται επιμέρους ενότητα της αίτησης η οποία έχει ήδη ολοκληρωθεί. Με αυτόν τον τρόπο εξοικονομείται χρόνος γιατί δεν απαιτείται να ολοκληρωθεί το σύνολο του εγγράφου προκειμένου η εταιρία να μπορέσει να υποβάλλει την αίτηση.

Οι εταιρίες ζήτησαν από τον FDA να χορηγήσει προτεραιότητα στην αξιολόγηση της νέας φαρμακευτικής τους εφαρμογής (NDA-New Drug Application) ώστε ο χρόνος έγκρισης να μειωθεί στους 6 μήνες (από τους 10 μήνες που διαρκεί η διαδικασία, τυπικά).

Με αυτά τα δεδομένα και εάν τελικά δοθεί προτεραιότητα στην διαδικασία της αξιολόγησης, η απόφαση από τις ρυθμιστικές αρχές αναμένεται στα μέσα του 2023.

Comments are closed.