| Ανακοινώσεις

Αθήνα, 17η Φεβρουαρίου 2022

Χορήγηση διευκρινίσεων σε σχέση με αιτήματα Μελών του MDA Ελλάς με SMA:

Αγαπητά Μέλη,

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της 31ης Μαΐου 2021 (βλ. https://mdahellas.gr/2021/06/01/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%af%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7-31-05-2021/), παραθέτουμε διευκρινίσεις που αφορούν στην διαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των αιτημάτων.

Την κατάθεση του κάθε αιτήματος δύναται να συνοδεύει μια ενδεικτική οικονομική προσφορά, η οποία θα συμπεριλαμβάνεται στον φάκελο των δικαιολογητικών των αιτούντων. Το MDA Ελλάς, στη συνέχεια, θα αναζητά οικονομικές προσφορές, οι οποίες θα αφορούν στο εκάστοτε αίτημα. Σημειώνεται, ότι θα λαμβάνεται υπ’ όψιν η καλύτερη δυνατή προσφορά, η οποία θα συνδυάζει καλύτερη ποιότητα και τιμή.

Είναι σημαντικό να επισημανθεί πως δεν θα γίνονται δεκτά αιτήματα, για τα οποία έχουν ήδη πραγματοποιηθεί αναθέσεις σε παρόχους υπηρεσιών ή προϊόντων. Το MDA Ελλάς, δεν δύναται να αποδέχεται αιτήματα για υπηρεσίες ή προϊόντα, των οποίων το κόστος έχει ήδη καλυφθεί, εξ’ ολοκλήρου ή μερικώς, από τον αιτούντα.

Κατόπιν αξιολόγησης του αιτήματος και των οικονομικών προσφορών που το συνοδεύουν, θα πραγματοποιείται η ανάθεση κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Διαχείρισης Αιτημάτων Μελών του MDA Ελλάς με SMA. Ακολουθώντας την ως άνω διαδικασία εξασφαλίζεται η διαφάνεια στην πορεία της αξιολόγησης των αιτημάτων και η ικανοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων εξ’ αυτών.

Το MDA Ελλάς, για ακόμη μια φορά,  εκφράζει την ευγνωμοσύνη και τις ευχαριστίες του σε όλους τους δωρητές και υποστηρικτές, χάρη στην γενναιόδωρη προσφορά των οποίων δύναται επί του παρόντος να ανακουφίσει κάποιες από τις επιτακτικές ανάγκες των συνανθρώπων μας που πάσχουν από Νωτιαία Μυϊκή Ατροφία (SMA).

Comments are closed.