| Ανακοινώσεις

H τρέχουσα κλινική δοκιμή φάσης 3 EMBARK με το SRP-9001 (Sarepta Therapeutics) πρόκειται να ξεκινήσει και στην Ευρώπη. Το πρώτο κέντρο που θα εντάξει παιδιά, ηλικίας 4 έως 7 ετών, με πιστοποιημένη DMD, στη μελέτη για τη γονιδιακή θεραπεία βρίσκεται στο Μιλάνο (Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milan, Italy Principal Investigator: Giacomo Comi). Η μελέτη είναι διετής και περιλαμβάνει 2 εγχύσεις, 1 φάρμακο και 1 πλασέμπο.
Επικοινωνήστε με το γιατρό σας.
Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη μελέτη και τη γονιδιακή θεραπεία:
 
 

Comments are closed.