Ξεκινά Κλινική Δοκιμή Φάσης 3 για την Πλάγια Μυατροφική Σκλήρυνση (ALS) με το φάρμακο Reldesemtiv της εταιρείας Cytokinetics.

Η κλινική δοκιμή φάσης 3 COURAGE-ALS του Reldesemtiv σε ασθενείς με Πλάγια Μυατροφική Σκλήρυνση (ALS), είναι ανοιχτή για εγγραφή σε κέντρα στις ΗΠΑ και τον Καναδά.

Το Reldesemtiv έχει δείξει φαρμακολογική δράση που μπορεί να οδηγήσει σε μία νέα θεραπευτική επιλογή για ασθένειες που προκαλούν μυϊκή αδυναμία και κόπωση.

Το Reldesemtiv, ένας νέας γενιάς ενεργοποιητής της τροπονίνης στους γρήγορους σκελετικούς μύες που προκύπτει από το πρόγραμμα συσταλτικότητας των σκελετικών μυών της εταιρείας Cytokinetics, επιβραδύνει το ρυθμό απελευθέρωσης του ασβεστίου από το ρυθμιστικό σύμπλεγμα τροπονίνης των γρήγορων σκελετικών μυϊκών ινών, το οποίο ευαισθητοποιεί το σαρκομερίδιο στο ασβέστιο, οδηγώντας σε αύξηση της συσταλτικότητας των σκελετικών μυών. Είναι ένας ενεργοποιητής σκελετικών μυών που έχει δείξει, σε μη κλινικά μοντέλα της ALS, αυξήσεις στην υπομέγιστη δύναμη και ισχύ του σκελετικού μυ σε απόκριση της νευρωνικής εισόδου και καθυστερήσεις στην έναρξη της μυϊκής κόπωσης καθώς και μείωση του βαθμού της.

Η COURAGE-ALS ακολουθεί τη FORTITUDE-ALS, μια κλινική δοκιμή φάσης 2 του Reldesemtiv που έδειξε ενθαρρυντικά αποτελέσματα που υποστηρίζουν την πρόοδο σε μια καθοριστική κλινική δοκιμή φάσης 3.

Το Reldesemtiv επίσης αποτέλεσε το αντικείμενο πέντε ολοκληρωμένων κλινικών δοκιμών φάσης 1 σε υγιείς εθελοντές, οι οποίες αξιολόγησαν την ασφάλεια, την ανεκτικότητα, τη βιοδιαθεσιμότητα, φαρμακοκινητική και φαρμακοδυναμική του υποψήφιου φαρμάκου.

Κλινικές δοκιμές μεσαίου σταδίου έχουν ολοκληρωθεί σε ασθενείς με ALS, SMA, ΧΑΠ και ηλικιωμένους ενήλικες με περιορισμένη κινητικότητα.

Comments are closed.