Άνοιξε το Πρόγραμμα Πρώιμης Πρόσβασης για παρηγορητική χρήση του φαρμάκου Tofersen για τους ασθενείς με την κληρονομική μορφή της Πλάγιας Μυατροφικής Σκλήρυνσης που φέρουν τη μετάλλαξη SOD-1.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ:

https://www.biogen.com/en_us/als-community-update.html

Comments are closed.