To Losmapimod, μια ερευνητική θεραπεία για άτομα με Προσωποωμοβραχιόνιο Μυϊκή Δυστροφία (FSHD), έδειξε κλινικά οφέλη σε σχέση με το εικονικό φάρμακο σε πολλαπλές μετρήσεις εξέλιξης της νόσου και στις αναφορές των ασθενών μετά από σχεδόν ένα χρόνο, σύμφωνα με στοιχεία της κλινικής δοκιμής ReDUX4 Φάσης 2β. Τα δεδομένα της δοκιμής παρουσιάστηκαν πρόσφατα στο Διεθνές Ερευνητικό Συνέδριο FSHD του 2021 στη μελέτη, “ReDUX4, μια κλινική δοκιμή φάσης 2β με το Losmapimod στο Facioscapulohumeral Muscular Dystrophy (FSHD)”.

Οι μεταλλάξεις στο γονίδιο DUX4, που αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 90% των περιπτώσεων FSHD, προκαλούν υπερβολική γονιδιακή έκφραση ή δραστηριότητα, η οποία οδηγεί σε εκφυλισμό των μυών και διείσδυση λίπους. Αυτό αρχικά επηρεάζει την κίνηση του προσώπου και τελικά τα χέρια, τα πόδια και τον κορμό. Το losmapimod είναι ένα φάρμακο από το στόμα που εμποδίζει τη δραστηριότητα των πρωτεϊνών p38 άλφα και p38 βήτα, με στόχο τη μείωση της νοσογόνου δράσης του DUX4.

Η δοκιμή ReDUX4 (NCT04003974) διερεύνησε την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του losmapimod έναντι εικονικού φαρμάκου σε 80 ενήλικες με FSHD. Το losmapimod, χορηγούμενο δύο φορές ημερησίως στα 15 mg, χορηγήθηκε τυχαία σε 40 ασθενείς και ένα δισκίο εικονικού φαρμάκου στους υπόλοιπους 40. Η μέση ηλικία των συμμετεχόντων ήταν 45,7 έτη.

Η θεραπεία απέτυχε να επιτύχει τον πρωταρχικό στόχο της δοκιμής: αλλαγές στη δραστηριότητα του γονιδίου DUX4 στον προσβεβλημένο σκελετικό μυ. Σύμφωνα με την Fulcrum Therapeutics, δημιουργό του losmapimod, λόγω τεχνικών και βιολογικών εμποδίων.

 Αν και η δοκιμή δεν πέτυχε αυτόν τον πρωταρχικό στόχο, το losmapimod έδειξε μεταγενέστερα οφέλη από τη μείωση του DUX4. Καθώς η διείσδυση λίπους στους μυς συσχετίζεται με τη σοβαρότητα της νόσου στην FSHD, οι συμμετέχοντες στη δοκιμή αξιολογήθηκαν με σάρωση μαγνητικής τομογραφίας ολόκληρου του σώματος για αξιολόγηση της εξέλιξης της νόσου μέσω της μέτρησης της αντικατάσταση λίπους του σκελετικού μυ. Οι ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με losmapimod παρουσίασαν μειωμένη εξέλιξη της νόσου με σημαντικά λιγότερη διείσδυση λίπους από εκείνους που έλαβαν εικονικό φάρμακο σε ενδιάμεσους μύες, οι οποίοι ήταν πιο πιθανό να αλλάξουν στην FSHD. Το κλάσμα του μυϊκού λίπους και η μυϊκή μάζα βελτιώθηκαν επίσης, αλλά τα αποτελέσματα δεν ήταν στατιστικά σημαντικά. Οι φυσιολογικοί εμφανιζόμενοι μύες διατηρήθηκαν στην ομάδα losmapimod έναντι του εικονικού φαρμάκου. 

Η αξιολόγηση Patient Global Impression of Change είναι αυτοαναφερόμενη μέτρηση για το πώς αισθάνεται και λειτουργεί ο ασθενής. Τέσσερις φορές περισσότεροι ασθενείς ανέφεραν ότι αισθάνονται σημαντικά καλύτερα μετά τη θεραπεία με losmapimod από αυτούς που έλαβαν εικονικό φάρμακο μετά από 48 εβδομάδες. Οι περισσότεροι ασθενείς -99% αυτών που ολοκλήρωσαν το ReDUX4 – επέλεξαν να συνεχίσουν θεραπεία σε μια ανοιχτή μελέτη επέκτασης (NCT04264442), η οποία θα αξιολογήσει την πενταετή ασφάλεια και ανεκτικότητα του losmapimod (δισκία 15 mg δύο φορές την ημέρα) καθώς και τη διήθηση λίπους και πρόσθετες μετρήσεις λειτουργικότητας. 

«Οι άνθρωποι που ζουν με FSHD βιώνουν μια προοδευτική απώλεια λειτουργικότητας», δήλωσε ο Fran Sverdrup, PhD, γονέας FSHD και ερευνητής ασθενειών στο Πανεπιστήμιο Saint Louis. «Η δοκιμή ReDUX4 με το losmapimod είναι η πρώτη δοκιμή που αποδεικνύει θετικό όφελος σε διάφορα μέτρα της FSHD, συμπεριλαμβανομένης της βραδύτερης εξέλιξης της νόσου και της βελτίωσης των ασθενών με την πάροδο του χρόνου. Είμαι ενθουσιασμένος για τα σημερινά ευρήματα και ελπίζω για πολλούς ασθενείς που πάσχουν από αυτήν την καταστροφική ασθένεια». 

Η Fulcrum σχεδιάζει να συναντηθεί με τις ρυθμιστικές αρχές της Αμερικανικής Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων αργότερα φέτος για να συζητήσει τα βήματα που είναι απαραίτητα για να ληφθεί υπόψη η έγκριση του losmapimod, ανέφερε σε δελτίο τύπου.

Comments are closed.