Η SMA Europe διεξήγαγε πανευρωπαϊκή έρευνα σε ασθενείς και φροντιστές SMA με σκοπό την επίκαιρη αποτύπωση των θεραπευτικών προσδοκιών τους. Βρείτε σύνοψη σημαντικών αποτελεσμάτων και link για την επιστημονική δημοσίευση που προέκυψε από την έρευνα: 

Comments are closed.