Σχεδιασμός μη παρεμβατικής μελέτης για την αξιολόγηση και την επικύρωση μετρήσεων ασθενών και φροντιστών Νωτιαίας Μυϊκής Ατροφίας με σκοπό να αξιολογούνται αποτελέσματα που αφορούν στην υγεία – Design of a Non-Interventional Study to Validate a Set of Patient- and Caregiver-Oriented Measurements to Assess Health Outcomes in Spinal Muscular Atrophy (SMA-TOOL Study)

https://link.springer.com/article/10.1007/s40120-020-00229-w

Comments are closed.