Η επιβάρυνση της Νωτιαίας Μυϊκής Ατροφίας στους “ανεπίσημους” φροντιστές. Μία έρευνα που διεξήχθη και δημοσιεύθηκε πρόσφατα, σε οικογένειες από 4 χώρες της Ευρώπης, που κατέληξε στο συμπέρασμα των σημαντικών συνεπειών της ασθένειας αυτής σε κοινωνικό επίπεδο, τόσο στους ίδιους τους ασθενείς, όσο και στους φροντιστές τους. Διαβάστε περισσότερα:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7730048/

Comments are closed.