“Το όραμά μας είναι εναρμονισμένα ανιχνευτικά προγράμματα νεογνών (Newborn screening – NBS) σε όλη την Ευρώπη, ώστε καμία οικογένεια νεογνών με σπάνια πάθηση να ζει μέσα στην αβεβαιότητα σε σχέση με τη διάγνωση, τη φροντίδα και τη θεραπεία, ασχέτως της χώρας που έχουν γεννηθεί”. 

Διαβάστε όλο το κείμενο με τη Θέση της Eurordis για το ΝBS:

eurordis_nbs_position_paper

Comments are closed.