MAMEM

Ένα σύνηθες σύμπτωμα των παθήσεων του νευρικού συστήματος και των μυών είναι η απώλεια του εκούσιου ελέγχου των μυών.  Αυτό οδηγεί σ’ ένα εύρος λειτουργικών ελλείψεων, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η ικανότητα χειρισμού των συσκευών που απαιτούνται για τη χρήση υπολογιστή.  

Σαν αποτέλεσμα, τα άτομα που προσβάλλονται από αυτές τις ασθένειες, περιθωριοποιούνται μη μπορώντας να ακολουθήσουν τις κοινωνικές επιταγές ενός σύγχρονου ψηφιακού κόσμου.  Ο στόχος του προγράμματος ΜΑΜΕΜ είναι να αυξήσει τις δυνατότητές τους για επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων μέσω της χρήσης υπολογιστή. 

Το ΜΑΜΕΜ θα παρέχει την τεχνολογία που θα επιτρέπει τον χειρισμό του υπολογιστήμέσα από την κίνηση των ματιών και των εντολών που θα δίνονται με τη σκέψη.  Αυτό επιτυγχάνεται διευρύνοντας τις δυνατότητες των παρόντων λειτουργικών συστημάτων με εξελιγμένες συναρτήσεις κατάλληλες να συλλαμβάνουν την τροχιά των ματιών καθώς και των ηλεκτρικών σημάτων που παράγονται από τον εγκέφαλο και να τα μετατρέπουν σε εντολές χειρισμού του υπολογιστή, από το να κουνήσει κάποιος ένα ποντίκι, να σημειώσει ένα κουτάκι επιλογής μέχρι και να επιλέξει ένα αντικείμενο, ανάμεσα σε πολλά, μέσω ματιών και σκέψης.

Το ΜΑΜΕΜ θα ζητήσει από τρεις διαφορετικές ομάδες ατόμων με κινητική αναπηρία (νόσος πάρκινσον, νευρομυϊκές παθήσεις και τετραπληγία) να δοκιμάσουν μια σειρά πρωτότυπων εφαρμογών σχετικών με τη δημιουργία και τη διαχείριση πολυμέσων.  Ο πρωταρχικός σκοπός του προγράμματος ΜΑΜΕΜ είναι να εντάξει τα άτομα με κινητική αναπηρία στην κοινωνία, παρέχοντάς τους τη βασική ικανότητα να χειρίζονται υπολογιστές, ώστε να παράγουν και να διαχειρίζονται πολυμεσικό περιεχόμενο, χρησιμοποιώντας νέα πιο διαισθητικά συστήματα για την αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή.  

Αυτά τα συστήματα αλληλεπίδρασης θα ελέγχονται από τις κινήσεις των ματιών και τις εγκεφαλικές εντολές, αυξάνοντας σημαντικά τη δυνατότητα για επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων σε όλα τα πιθανά περιβάλλοντα (κοινωνικά, επαγγελματικά κ.α.).  Θα στηρίζονται στην ανίχνευση της τροχιάς των ματιών, σε έναν ηλεκτροεγκεφαλικό καταγραφέα (EEG) και σε επιπρόσθετους βιοαισθητήρες (π.χ. έλεγχο καρδιακού παλμού). 

Ο τελικός σκοπός του ΜΑΜΕΜ είναι η αποτίμηση της επίδρασης αυτής της τεχνολογίας στην κοινωνική τους ενσωμάτωση.  Να γίνουν δηλαδή πιο δραστήριοι στην διακίνηση πληροφοριών και μηνυμάτων μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα αλλά και στη βελτίωση της επικοινωνίας με την οικογένεια και τους φίλους τους.

ΣΤΟΧΟΙ

 • Συγκέντρωση, καταγραφή και παροχή πληροφοριών στην απαιτούμενη κλίμακα πραγματικών και με ακρίβεια στοιχείων για την κίνηση των ματιών, τα ηλεκτροεγκεφαλικά σήματα και τις βιομετρήσεις
 • Ανάπτυξη των απαραίτητων αλγορίθμων για τη μετατροπή αυτών των σημάτων σε εντολές ελέγχου του υπολογιστή
 • Ανάπτυξη μιας πλατφόρμας λογισμικού που θα επεκτείνει τα υπάρχοντα λειτουργικά συστήματα, με τη δυνατότητα να χειρίζονται και να μετατρέπουν σε εντολές τα σήματα που λαμβάνονται από τα μάτια και το μυαλό
 • Ανάπτυξη λογισμικών για χρήστες με κινητικές αναπηρίες.  Η αξιολόγηση του λογισμικού θα πραγματοποιηθεί από με κινητικούς περιρισμούς όπου θα μελετήσουμε τη συμπεριφορά τους κατά τη διάρκεια της αλλελεπίδρασης, τα συναισθήματα και τις προθέσεις τους.
 • Σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση μιας σειράς πρωτότυπων λογισμικών εφαρμογών που στηρίζονται στην πλατφόρμα λογισμικού του ΜΑΜΕΜ και εφαρμόζουν σενάρια χρήσης για το χειρισμό του υπολογιστή με τα μάτια και τη σκέψη του χρήστη
 • Δυνατότητα χρήσης πρωτότυπων λογισμικών εφαρμογών σε μη ελεγχόμενα περιβάλλοντα, όπως είναι το περιβάλλον του σπιτιού ενός χρήστη.
 • Εκτίμηση του βαθμού της επιτυχίας στην κοινωνική ενσωμάτωση των περιορισμένων κινητικά ανθρώπων, ως αποτέλεσμα της νεοαποκτηθείσας ικανότητας χειρισμού και καθοδήγησης πολυμέσων.

 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

 1. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης – Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΕΚΕΤΑ – ΙΠΤΗΛ) – www.iti.gr
 2. University of Koblenz – Landau (Ukob), WeST Institute – www.west.uni-koblenz.de
 3. SensoMotoric Instruments GmbH (SMI) – www.smivision.com
 4. The Medical Research Infrastructure Development & Health Services Fund by the Sheba Medical Center (SMC – SHEBA) – www.sheba.co.il
 5. EB Neuro S.p.A. (EBN) – www.ebneuro.biz
 6. Γ’ Νευρολογική Κλινική – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (AUTH) – www.med.auth.gr
 7. Eindoven University of Technology (TUe) – www.tue.nl
 8. MDA Ελλάς – Σωματείο Φροντίδας Ατόμων με Νευρομυϊκές Παθήσεις (MDA Hellas) http://www.mamem.eu

Funded by Horizon 2020,
The EU Framework Programme for Research and Innovation