Οδηγός για εκπαιδευτικούς

Το MDA Ελλάς αναγνωρίζοντας την ανάγκη για ενημέρωση και καθοδήγηση των εκπαιδευτικών σχετικά με τις νευρομυϊκές παθήσεις συγκέντρωσε και παρουσίασε συνοπτικά τους τρόπους με τους οποίους ο εκπαιδευτικός μπορεί να υποστηρίξει ένα μαθητή με νευρομυϊκή πάθηση. Οι πληροφορίες αυτές προέρχονται από εγκεκριμένους παγκοσμίως αντίστοιχους οδηγούς αλλά και από την πολυετή εμπειρία της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Σωματείου σε ζητήματα που αφορούν το μαθητή με νευρομυϊκή πάθηση στο Σχολικό περιβάλλον.

Ο εν λόγω οδηγός είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για τον εκπαιδευτικό καθώς περιλαμβάνει πρακτικές οδηγίες για τη βοήθεια ενός παιδιού στην καθημερινότητά του όπως τη χρήση της τουαλέτας, την κίνηση μέσα στο σχολικό περιβάλλον με τη χρήση ή χωρίς αναπηρικού αμαξιδίου, την κόπωση που μπορεί να εμφανίσει μέσα στην ημέρα, τη δυσκολία στη γραφή και άλλα πολλά καθημερινά θέματα που θεωρούνται δεδομένα και «εύκολα» στα υπόλοιπα συνομήλικά του παιδιά.

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι καταλυτικός στην ένταξη του παιδιού στο σχολικό περιβάλλον και στην «εκπαίδευση» του συνόλου της τάξεως στη σωστή αντιμετώπιση του συμμαθητή τους με νευρομυϊκή πάθηση. Η κατανόηση μίας κατάστασης απαιτεί πληροφόρηση και ουσιαστική επικοινωνία τόσο με το παιδί όσο και με την οικογένειά του.