Ευχαριστούμε πολύ όλους τους δωρητές μας. Μαζί σας καταφέραμε να πετύχουμε αυτόν τον στόχο!