| Ανακοινώσεις

Η εταιρεία Sarepta ενημέρωσε μέσα από σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε, ότι ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ενέκρινε την επέκταση της ένδειξης για τη γονιδιακή θεραπεία ELEVIDYS  (delandistrogene moxeparvovec-rokl) ώστε να συμπεριλάβει άτομα με Μυϊκή Δυστροφία Duchenne (DMD) με επιβεβαιωμένη μετάλλαξη στο γονίδιο της DMD, ηλικίας 4 ετών και άνω.

Επιβεβαιώνοντας τα λειτουργικά οφέλη της θεραπείας , ο FDA έδωσε πλήρη έγκριση για τους περιπατητικούς ασθενείς και έγκριση με επιταχυμένη διαδικασία για τους μη-περιπατητικούς ασθενείς. Συνέχιση της έγκρισης για τους μη-περιπατητικούς ασθενείς με DMD ενδέχεται έπειτα από επαλήθευση του κλινικού οφέλους στο πλαίσιο μελέτης επιβεβαίωσης. Υπενθυμίζεται ότι το ELEVIDYS αντενδείκνυται για ασθενείς με έλλειμμα στο εξόνιο 8 ή/και στο εξόνιο 9 του γονιδίου της DMD για λόγους ασφάλειας.

 Η εταιρεία Sarepta δεσμεύτηκε να διεξάγει και να υποβάλλει τα αποτελέσματα από την τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη δοκιμή επαλήθευσης κι επιβεβαίωσης του κλινικού οφέλους του ELEVIDYS σε ασθενείς με DMD που είναι μη-περιπατητικοί. Η μελέτη ENVISION (SRP-9001-303), μια παγκόσμια μελέτη, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή κι ελεγχόμενη έναντι εικονικού φαρμάκου, φάσης 3 του ELEVIDYS σε μη-περιπατητικά καθώς και μεγαλύτερης ηλικίας άτομα με DMD, βρίσκεται σε εξέλιξη και πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την ενδεχόμενη μετατροπή της επιταχυμένης έγκρισης σε πλήρη .

Σχετικά με το ELEVIDYS (delandistrogene moxeparvovec-rokl)

Πρόκειται για μια γονιδιακή θεραπεία που έχει τη δυνατότητα να αντικαταστήσει το δυσλειτουργικό γονίδιο της δυστροφίνης με ένα διαγονίδιο που κωδικοποιεί για την στοχευμένη παραγωγή της μικρο-δυστροφίνης στους σκελετικούς μύες. H μεταφορά της μικρο-δυστροφίνης πραγματοποιείται μέσω αδενο-συσχετιζόμενων ιών (AAV) που λειτουργούν ως φορείς.

 

Το ELEVIDYS έχει ένδειξη για τη θεραπεία της Μυϊκής Δυστροφίας Duchenne (DMD) σε άτομα ηλικίας από 4 ετών και πάνω:

 • Για περιπατητικούς ασθενείς που έχουν επιβεβαιωμένη μετάλλαξη στο γονίδιο της δυστροφίνης.
 • Για μη-περιπατητικούς ασθενείς που έχουν επιβεβαιωμένη μετάλλαξη στο γονίδιο της δυστροφίνης.

Η ένδειξη για τους μη-περιπατητικούς ασθενείς με DMD εγκρίθηκε μέσω επιταχυμένης διαδικασίας έγκρισης, η οποία βασίστηκε στην έκφραση της μικρο-δυστροφίνης ELEVIDYS στους σκελετικούς μύες. Απαιτείται επαλήθευση κι επιβεβαίωση του κλινικού οφέλους μέσα από κλινική δοκιμή επιβεβαίωσης προκειμένου η εν λόγω γονιδιακή θεραπεία να διατηρήσει την έγκριση για αυτή την ένδειξη.

 

Προειδοποιήσεις και Προφυλάξεις:

 Αντιδράσεις συσχετιζόμενες με τη χορήγηση:

 • Αντιδράσεις σχετιζόμενες με τη χορήγηση, συμπεριλαμβανομένων αντιδράσεις υπερευαισθησίας και αναφυλαξία, έχουν παρατηρηθεί κατά τη διάρκεια ή έως και αρκετές ώρες μετά τη χορήγηση του ELEVIDYS. Συνιστάται στενή παρακολούθηση των ασθενών κατά τη χορήγηση και για τουλάχιστον 3 ώρες μετά το τέλος της χορήγησης. Εάν εμφανιστούν συμπτώματα αντιδράσεων σχετιζόμενων με την χορήγηση, επιβράδυνση ή διακοπή της χορήγησης και χορήγηση κατάλληλης αγωγής. Μόλις τα συμπτώματα εξασθενίσουν, η χορήγηση μπορεί να συνεχιστεί με χαμηλότερο ρυθμό.
 • Το ELEVIDYS πρέπει να χορηγείται σε περιβάλλον που είναι άμεσα διαθέσιμες αγωγές για την αντιμετώπιση αντιδράσεων σχετικών με τη χορήγηση.
 • Στην περίπτωση αναφυλαξίας, διακοπή της χορήγησης.

 

Οξεία Ηπατική Bλάβη:

 • Έχει παρατηρηθεί οξεία ηπατική βλάβη μετά από χορήγηση ELEVIDYS, και η χορήγηση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των ηπατικών ενζύμων (όπως GGT,GLDH, ALT,AST) ή της ολικής χολερυθρίνης, συνήθως εντός 8 εβδομάδων.
 • Ασθενείς με προυπάρχουσα ηπατική ανεπάρκεια, χρόνια ηπατική νόσο, ή οξεία ηπατική πάθηση (πχ οξεία ιογενή ηπατική λοίμωξη) μπορεί να διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο οξείας ηπατικής βλάβης. Αναβολή της χορήγησης ELEVIDYS σε ασθενείς με οξεία ηπατική νόσο έως ότου επιλυθεί ή καταστεί ελεγχόμενη.
 • Πριν τη χορήγηση ELEVIDYS, έλεγχος ηπατικών ενζύμων και ηπατικής λειτουργίας (κλινική εξέταση, GGT και ολική χολερυθρίνη) εβδομαδιαίως και για τους πρώτους 3 μήνες κατόπιν της χορήγησης ELEVIDYS. Εάν υπάρχει κλινική ένδειξη, συνέχιση ελέγχου έως ότου τα αποτελέσματα να μην είναι αξιολογήσιμα (φυσιολοηική κλινική εξέταση,GGT και επίπεδα ολικής χολερυθρίνης κοντινά σε επίπεδα αναφοράς).
 • Συστήνεται συστηματική λήψη κορτικοστεροειδών για τους ασθενείς πριν και μετά τη χορήγηση ELEVIDYS. ρύθμιση της αγωγής όπου κρίνεται απαραίτητο. Αν υπάρχει υποψία οξείας ηπατικής βλάβης, συστήνεται η εκτίμηση από ειδικό.

 

Ανοσοδιαμεσολαβούμενη Μυοσίτιδα:

 • Η ανοσοδιαμεσολαβούμενη νόσος έχει παρατηρηθεί σε περιβάλλον κλινικών δοκιμών, περίπου 1 μήνα μετά την χορήγηση ELEVIDYS σε ασθενείς που φέρουν έλλειμμα στο εξόνιο 8 ή/και στο εξόνιο 9 του γονιδίου της DMD. Συμπτώματα σοβαρής μυϊκής αδυναμίας, συμπεριλαμβανομένης της δυσφαγίας, δύσπνοιας ή υποφωνίας, έχουν καταγραφεί.
 • Περιορισμένα δεδομένα υπάρχουν για την θεραπεία με ELEVIDYS σε άτομα που φέρουν μεταλλάξεις στο γονίδιο της DMD στα εξόνια 1-17 ή/και στα εξόνια 59-71. Οι ασθενείς με έλλειμμα σε αυτές τις περιοχές μπορεί να διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο αντίδρασης οξείας ανοσοδιαμεσολαβούμενης μυοσίτιδας.
 • Στην περίπτωση ανεξήγητου μυϊκού πόνου, ευαισθησίας ή αδυναμίας συμπεριλαμβανομένης της δυσφαγίας, δύσπνοιας ή υποφωνίας, συνιστάται στους ασθενείς να επικοινωνήσουν άμεσα με ιατρό, καθώς αυτά μπορεί να είναι συμπτώματα μυοσίτιδας. Εάν εμφανιστούν αυτά τα συμπτώματα, θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν η λήψη επιπρόσθετης ανοσοτροποποιητικής θεραπείας (ανοσοκαταστολείς επιπρόσθετα από τα κορτικοστεροειδή), βάσει της κλινικής εικόνας και του ιατρικού ιστορικού του ασθενούς.

 

Μυοκαρδίτιδα:

 • Οξεία μυοκαρδίτιδα και αύξηση της τροπονίνης-Ι έχει παρατηρηθεί κατόπιν χορήγησης ELEVIDYS σε κλινικές δοκιμές.
 • Οι ασθενείς με προυπάρχουσα ανεπάρκεια στο κλάσμα εξώθησης της αριστερής κοιλίας διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο παρενεργειών. Έλεγχος τροπονίνης-Ι πριν τη χορήγηση ELEVIDYS κι εβδομαδιαία για τον πρώτο μήνα ακολούθως της χορήγησης και συνέχιση ελέγχου κατόπιν ενδείξεων. Συχνότερος έλεγχος μπορεί να απαιτείται παρουσία καρδιακών συμπτωμάτων, όπως στηθάγχη ή δύσπνοια.
 • Στην περίπτωση καρδιακών συμπτωμάτων, οι ασθενείς πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα με τον ιατρό.

 

Προυπάρχουσα ανοσία κατά του AAVrh74:

 • Στις γονιδιακές θεραπείες που βασίζονται σε AAV-φορείς, η ύπαρξη αντι-AAV αντισωμάτων μπορεί να παρεμποδίσει την έκφραση του τρανσγονιδίου στα επιθυμητά θεραπευτικά επίπεδα.

Μετά τη χορήγηση του ELEVIDYS, όλοι οι ασθενείς εμφάνισαν αντι-AAV αντισώματα.

 • Έλεγχος αναφοράς για την ύπαρξη αντι-AAVrh74 ολικά προσδενόμενων αντισωμάτων πριν από τη χορήγηση ELEVIDYS.
 • Δεν συστήνεται η χορήγηση ELEVIDYS σε ασθενείς με αυξημένο τίτλο αντι-AAVrh74 ολικά προσδενόμενων αντισωμάτων, μεγαλύτερο ή ίσο προς 1:400.

 

Παρενέργειες:

Οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες (συχνότητα ≥ 5%) σε κλινικές δοκιμές ήταν έμετοι, ναυτία, ηπατική βλάβη, πυρεξία και θρομβοπενία.

 

Πηγή: Μετάφραση από την ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρεία στις 20/06/2024.

Βρείτε την πρωτότυπη ανακοίνωση εδώ: https://investorrelations.sarepta.com/news-releases/news-release-details/sarepta-therapeutics-announces-expanded-us-fda-approval-elevidys

 

Comments are closed.