| Ανακοινώσεις

Το MDA Ελλάς υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με την εταιρεία Genekor Ιδιωτικό Διαγνωστικό Εργαστήριο Ιατρική Α.Ε. βάσει του οποίου το εργαστήριο θα παρέχει έκπτωση επί του συνολικού κόστους της εκάστοτε εξέτασης στα Μέλη του MDA Ελλάς που επιθυμούν να υποβληθούν σε γονιδιακό έλεγχο.

Το MDA θα εφοδιάζει κάθε ενδιαφερόμενο εξεταζόμενο Μέλος του με σχετική έγγραφη βεβαίωση περί της ιδιότητάς του ως Μέλος, την οποία ο εξεταζόμενος – Μέλος θα πρέπει να προσκομίσει στην Genekor ούτως ώστε να λάβει την αντίστοιχη έκπτωση.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το Σωματείο.

 

Comments are closed.