Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρία Dyne Therapeutics, θετικά είναι τα αρχικά κλινικά δεδομένα των κλινικών δοκιμών που αφορούν τους δυο τύπους της μυϊκής δυστροφίας: Τόσο το DYNE-251 για την Μυϊκή Δυστροφία Duchenne (DMD) που αξιολογείται στην δοκιμή DELIVER όσο και το DYNE-101 για την Μυοτονική Δυστροφία τύπου 1 (DM1) που αξιολογείται αντίστοιχα στην δοκιμή ACHIEVE, απέδειξαν την ορθότητα επί της αρχής.

H DYNE-251 είναι μια θεραπεία παράκαμψης εξονίου (exon-skipping) για την Μυϊκή Δυστροφία Duchenne που βρίσκεται υπό αξιολόγηση και η οποία αναμένεται να διευκολύνει την παραγωγή μιας βραχύτερης αλλά λειτουργικής μορφής της δυστροφίνης.

Η συγκεκριμένη θεραπεία αναφέρεται σε άτομα των οποίων οι μεταλλάξεις θα μπορούσαν να διορθωθούν με παράκαμψη του εξονίου 51 του γονιδίου της δυστροφίνης ( περίπου 13% των ασθενών με DMD) και αξιολογείται στο πλαίσιο της κλινικής δοκιμής DELIVER (NCT05524883) φάσης 1/2 . Τα αρχικά δεδομένα αποτελεσματικότητας βασίστηκαν στα ευρήματα 6 ασθενών εκ των οποίων 4 λάμβαναν DYNE-251 στην δόση των 5mg/kg κάθε 4 εβδομάδες ενώ οι υπόλοιποι 2 λάμβαναν εικονικό φάρμακο.

Τα αποτελέσματα έπειτα από 6 μήνες κατέδειξαν επίπεδα δυστροφίνης υψηλότερα από εκείνα που επιτυγχάνονται μέσω του πρότυπου φροντίδας για την συγκεκριμένη μετάλλαξη.

Επίσης, τα δεδομένα ασφάλειας της μελέτης DELIVER από 37 ασθενείς που έλαβαν DYNE-251 σε δόσεις έως και 20 mg/kg, είναι θετικά, χωρίς μέχρι τώρα να έχουν αναφερθεί παρενέργειες που να συνδέονται με την υπό δοκιμή θεραπεία.

Σχετικά με την κλινική δοκιμή ACHIEVE (NCT05481879) φάσης 1/2 που αξιολογεί το DYNE-101 για την Μυοτονική Δυστροφία τύπου 1, ελήφθησαν αποτελέσματα μετά από 6 μήνες για την ομάδα ασθενών που λάμβαναν τη δόση των 1.8mg/kg  κι έπειτα από τρεις μήνες για την ομάδα που λάμβανε την δόση των 3.4mg/kg. Και οι δυο δόσεις λαμβάνονταν ανά 4 εβδομάδες. Και στις δυο κοόρτεις, οι περισσότεροι συμμετέχοντες έλαβαν την θεραπεία ενώ λιγότεροι έλαβαν το εικονικό φάρμακο. Σε έξι ασθενείς ωστόσο δόθηκαν και οι δυο δόσεις στην αρχή της μελέτης κι έπειτα δόθηκε εικονικό φάρμακο για το υπόλοιπο της δοκιμής.

Για την ομάδα που λάμβανε την δόση των 1.8mg/kg τα αποτελέσματα έπειτα από έξι μήνες κατέδειξαν όφελος στο κύριο σύμπτωμα που χαρακτηρίζει τη νόσο, την μυοτονία (αδυναμία χαλάρωσης των μυών), της τάξης των 3.8 δευτερολέπτων κατά μέσο όρο. Οι συμμετέχοντες αυτής της ομάδας ανέφεραν επίσης συνολική βελτίωση ως προς ένα μέτρο γνωστό ως Myotonic Dystrophy Health Index (MDHI) που αποτελεί μέτρο αναφοράς αποτελεσμάτων από την σκοπιά των ασθενών (Patient-reported Outcome). Σύμφωνα με την εταιρία οι ασθενείς ανέφεραν λιγότερo σοβαρή κόπωση.

Τα αποτελέσματα κατέδειξαν επίσης ότι το DYNE-101 μείωσε το DMPK mRNA, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό του φαρμάκου. Οι συμμετέχοντες που έλαβαν τη θεραπεία εμφάνισαν επίσης διόρθωση στη διαδικασία του ματίσματος (διαδικασία μέσω τις οποίας τα γονίδια “μεταφράζονται” σε πρωτεΐνες και η οποία διαταράσσεται στην DM1).

Τα δεδομένα ασφαλείας από 45 ασθενείς που έλαβαν δόσεις έως και 5.4 mg/kg ανά 2 μήνες, δεν ανέδειξαν κάποια σοβαρή παρενέργεια που να συνδέεται με την υπό δοκιμή θεραπεία.

Η εταιρία αναμένεται να εκδώσει στο δεύτερο εξάμηνο του 2024 νέα ανακοίνωση που θα περιλαμβάνει αποτελέσματα από τις ομάδες των ασθενών που λαμβάνουν μεγαλύτερες δόσεις.

 

Βρείτε την ανακοίνωση της εταιρίας εδώ:

 https://investors.dyne-tx.com/news-releases/news-release-details/dyne-therapeutics-announces-positive-initial-clinical-data

 

Πηγή: https://musculardystrophynews.com/news/2-dyne-treatments-muscular-dystrophy-do-well-early-trials-data/?utm_source=MD&utm_campaign=bb89feed1f-MD_ENL_3.0_NON-US&utm_medium=email&utm_term=0_ea166dad7b-bb89feed1f-74629098

 

https://investors.dyne-tx.com/news-releases/news-release-details/dyne-therapeutics-announces-positive-initial-clinical-data

 

 

 

Comments are closed.