Σύμφωνα με ενημέρωση που εξέδωσε η εταιρεία AB Science ως προς την αξιολόγηση της αίτησης για χορήγηση άδειας κυκλοφορίας της μασιτινίμπης, η απόφαση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) αναμένεται το πρώτο τρίμηνο του 2024.

Το χρονικό αυτό διάστημα διαμορφώθηκε έπειτα από αίτημα που υπέβαλλε η ίδια η εταιρεία προς τον ΕΜΑ, προκειμένου να μπορέσει να απαντήσει σε ερώτημα που τέθηκε από την επιτροπή CHMP του ΕΜΑ σχετικά με την υλοποίηση μιας οδηγίας, τον περασμένο Ιούλιο. Σύμφωνα με αυτή την οδηγία όλοι οι κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας οφείλουν να κάνουν μια ανασκόπηση των διαδικασιών παραγωγής των προϊόντων τους που περιλαμβάνουν χημικά συντεθειμένες ή βιολογικά ενεργές ουσίες ώστε να αναγνωρίσουν και να περιορίσουν το ρίσκο ύπαρξης προσμίξεων νιτροζαμινών, μερικές εκ των οποίων είναι καρκινογόνες.

Κατά την αξιολόγηση ενός φαρμάκου, ο όρος “stop-clock” αναφέρεται στο χρονικό διάστημα που δίδεται στις εταιρείες που υποβάλλουν αίτηση προκειμένου να απαντήσουν σε σχετικές ερωτήσεις από την αρμόδια αρχή. Το διάστημα αυτό είναι συνήθως 30 ημέρες. Ωστόσο, η εταιρεία θεώρησε πως το διάστημα αυτό ήταν ανεπαρκές προκειμένου να διεξάγει αυτή τη διαδικασία εκτίμησης του ρίσκου δημιουργίας προσμίξεων νιτροζαμινασών και να προβεί στις ανάλογες τροποποιήσεις ώστε να ευθυγραμμιστεί με την σχετική οδηγία. Συνεπώς η εταιρεία ζήτησε από την αρχή επέκταση του χρόνου “stop clock”.

Μέχρι στιγμής η εταιρεία αναφέρει πως σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας δεν έχουν βρεθεί ευρήματα τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν εμπόδιο για την έγκριση του φαρμάκου.

Η Μασιτινίμπη είναι ένα φάρμακο που λαμβάνεται από το στόμα και το οποίο έχει σχεδιαστεί για να επιβραδύνει την εξέλιξη της νόσου μειώνοντας την δραστηριότητα συγκεκριμένων κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος που είναι υπεύθυνα για την φλεγμονή που παρατηρείται στην ALS.

H αίτηση που έχει υποβάλλει η εταιρεία AB Science ζητώντας την έγκριση της μασιτινίμπης βασίζεται σε δεδομένα από την κλινική δοκιμή φάσης 2/3 (NCT 02588677) που ονομάζεται ΑΒ10015. Σε αυτή τη δοκιμή, η μασιτινίμπη αξιολογείται ως πρόσθετη αγωγή στην Ριλουζόλη, μιας εγκεκριμένης αγωγής για το ALS, σε 394 ασθενείς.

Τελικά αποτελέσματα της δοκιμής έδειξαν πως η αγωγή με 4.5 mg/kg μασιτινίμπης για διάστημα σχεδόν ενός έτους επιβράδυναν σημαντικά την εξέλιξη της νόσου-κατά 27%-σε άτομα με φυσιολογική εξέλιξη της νόσου. Αυτό σημαίνει μια μηνιαία μείωση στο σκορ σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Κλίμακα Λειτουργικής Αξιολόγησης  ALS (ALS Functional Rating Scale-Revised) κατά 1.1 μονάδες.

Η υψηλότερη δόση επίσης είχε ως αποτέλεσμα την επιβράδυνση στην πτώσης της αναπνευστικής λειτουργίας και της ποιότητας ζωής.

Παρότι δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην επιβίωση στον συνολικό πληθυσμό, στατιστικά σημαντικό όφελος παρατηρήθηκε οταν στην ανάλυση λαμβάνονταν υπόψιν μόνο άτομα με ήπια ή μέτρια έκφραση της νόσου. Σε αυτή την ομάδα, οι ασθενείς που έλαβαν μασιτινίμπη έζησαν πάνω από 2 χρόνια περισσότερο από αυτούς που λάμβαναν μόνο ριλουζόλη, εκπροσωπώντας μείωση κατά 44% του ρίσκου θανάτου.

Η υπό όρους έγκριση στην Ευρωπαϊκή Ένωση δίνεται άμεσα σε φάρμακα τα οποία καλύπτουν μια ιατρική ανάγκη που δεν καλύπτεται και για αγωγές των οποίων τα προκαταρκτικά οφέλη υπερτερούν σε σχέση με το δυνητικό ρίσκο. Εάν λάβει έγκριση, η μασιτινίμπη θα κυκλοφορήσει στην Ευρώπη υπό την εμπορική ονομασία Alsitek.

Ωστόσο, επειδή μια πλήρης έγκριση προϋποθέτει επιπρόσθετες κλινικές δοκιμές επιβεβαίωσης, η εταιρεία AB Science ήδη διεξάγει μια κλινική δοκιμή φάσης 3 (NCT03127267), την ΑΒ19001, που θα επιβεβαιώνει τα οφέλη της μασιτινίμπης σαν πρόσθετη στη ριλουζόλη αγωγή.

Σε αυτή τη μελέτη, 495 συμμετέχοντες θα λάβουν ημερησίως 1 ή 2 δόσεις μασιτινίμπης (4.5 ή 6 mg/kg) ή πλασματικό φάρμακο κατά τυχαιοποιημένο τρόπο, για περίοδο 48 εβδομάδων ή σχεδόν ενός έτους. Κύριος στόχος της μελέτης είναι να προσδιορίσει την επίδραση της αγωγής στην εξέλιξη της νόσου ωστόσο θα αξιολογηθεί και η επίδραση στην ποιότητα ζωής, την αναπνευστική λειτουργία, την μυϊκή δύναμη και την επιβίωση.

 

Πηγή:

https://www.globenewswire.com/news-release/2023/09/18/2745073/0/en/AB-Science-provides-an-update-on-the-EMA-timetable-for-examination-of-the-masitinib-marketing-authorization-application-in-ALS.html

https://alsnewstoday.com/news/early-2024-likely-masitinib-eu-conditional-approval-decision-als/?utm_source=ALS&utm_campaign=098035273e-ALS_ENL_3.0_NON-US&utm_medium=email&utm_term=0_0593028b75-098035273e-74628226

 

 

 

 

Comments are closed.