Ξεκίνησε πιλοτικά από 01/11 η δυνατότητα χορήγησης της ψηφιακής κάρτας αναπηρίας για άτομα με συνολικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, μέσω της προσβάσιμης πλατφόρμας www.karta.epan.gov.gr.

Προς εξυπηρέτηση των αιτούντων, η διαδικασία μπορεί να γίνει εναλλακτικά και από τους αρμόδιους υπαλλήλους των Κέντρων Κοινότητας, με προφορική αίτηση του ατόμου με αναπηρία ή του νόμιμου εκπροσώπου του.

Η κάρτα αναπηρίας θα εκδίδεται πλέον ψηφιακά σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και θα διασυνδέεται με την Εθνική Πύλη Αναπηρίας στην οποία θα συγκεντρωθούν σταδιακά όλες οι λειτουργίες που ενδιαφέρουν τα άτομα με αναπηρία. Η ηλεκτρονική κάρτα αναπηρίας θεσμοθετήθηκε με το ν.4961/2022 κι έχει ως σκοπό να διευκολύνει την καθημερινότητα των δικαιούχων. Οι δικαιούχοι θα μπορούν να την χρησιμοποιούν για όλες τις υπηρεσίες και όλες τις επαφές με το δημόσιο καθώς θα πιστοποιεί με ψηφιακό τρόπο την ιδιότητά τους και θα τους δίνει προτεραιότητα στις καθημερινές τους συναλλαγές.

Comments are closed.