Αποτελέσματα αξιολόγησης ασθενών με SMA τύπου 2 και 3 που δεν ακολουθούν κάποια φαρμακευτική αγωγή, όπως δημοσιεύθηκαν πρόσφατα, που αποδεικνύουν φθίνουσα πορεία της φυσικής κατάστασης. Διαβάστε περισσότερα:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/acn3.51281

Comments are closed.