• Αγόρια με DMD επιδεικνύουν ικανότητα κατάποσης κάψουλας.
  • Η φάση ΙΙΙ της κλινικής δοκιμής PolarisDMD συγκέντρωσε το μέγιστο αριθμό συμμετεχόντων.
  • Παρατηρήθηκε φυσιολογική ανάπτυξη και φυσιολογική λειτουργία αδένων παρουσία edasalonexent

Περισσότερες λεπτομέρειες θα βρείτε:

 https://www.catabasis.com/Catabasis%20Newsletter%20May%202020%20.pdf

Comments are closed.